לימודי אבחון ציורי ילדים » מכללת שלם ירושלים
לימודי רפואה משלימה

לימודי אבחון ציורי ילדים

מסלולי לימוד > לימודי גרפולוגיה > אבחון ציורי ילדים

לימודי אבחון ציורי ילדים | מידע כללי

אבחון ציורי ילדים הוא כלי משמעותי ורב עצמה בתקשורת עם ילדים, המשמש אותנו ללמוד על  מצבו הרגשי והפיזי של הילד.  

ציוריו של הילד הם למעשה שפה שדרכה מבטא הילד את עולמו הפנימי, אופיו והאירועים שחווה. קורס פענוח ציורי ילדים נשען על תיאוריות מתחום הפסיכולוגיה ההתפתחותית של הילד וכן על תיאוריות מתחום הגרפולוגיה ונותן כלים לאבחון מצבו הנפשי של הילד.

במקביל להיבט הפסיכולוגי ההתפתחותי הבוחן את התאמת האלמנטים בציור לגילו הכרונולוגי של הילד, בוחן ההיבט הגרפולוגי נקודות נוספות, כגון גודל האלמנטים הצבעים, בחירת הצבעים, לחץ על כלי הכתיבה, התארגנות כללית בדף וכדומה. כל ההיבטים יחד מציירים את פרופיל אישיותי ותמונה על תפקודו של הילד במישורי החיים.

בשנים האחרונות קהיליית הרופאים פסיכולוגים יועצים מאבחנים מחנכים משתמשים בציור ככלי אבחוני ראשוני במעלה לפתיחת צוהר לעולמו הפנימי והמוסתר של הילד. אצל מבוגרים ציור עץ מהווים תשקיף יסודי ומעמיק לתכונות המצייר ועשויים לספק נתונים משלימים הנדרשים לאבחון גרפולוגי.

צוות המרצים

ד"ר מיכל אבן צור - ליברמן Ph.D.
מטפלת מוסמכת מטעם בי”ח הדסה עין כרם ב-.C.B.T בעלת תואר שני בפסיכולוגיה חברה באיגוד הגרפולוגים יועצת בכירה, עומדת בראש מכון “קו האופי“ בירושלים

נושאי לימוד

ניתוח ציורי ילדים

תכני הקורס

 • מבוא - מה ניתן ללמוד מציורי ילדים ומבוגרים.
 • שלבי התפתחות הציור - רקע ומחקרים.
 • ניתוח ציורים ע"פ שלוש גישות:  גרפולוגית, פסיכולוגית, התפתחותית.

מבחני ציור השלכתיים

 • ציור בית - כלי לפענוח היחסים בבית.
 • ציור עץ - כלי איבחון אישיותי השלכתי.
 • ציורי דמויות אנוש - ומשמעות אברי הגוף.
 • ציורי משפחה - ככלי לפענוח יחסים בתוך המשפחה.
 • ציור כוכבים וגלי ים - מוכנות לכיתה א' 
 • מבחן טורי המספרים - כלי אבחון להתאמה תעסוקתית.
 • מבחן הצבעים - ע"פ פרופ' ליישר.
 • מבחן ווראטג - מבחן אישיות.
 • מבחן ציור גשר.
 • המימד שמעבר לציור - הכוונה בניהול שיחה טיפולית.
 • איתור מצוקות - אבחון הדגשים ואבחון החוסרים.
 • בדיקת אינטלגנציה - הבעות בציור ומשמעותן, עקרונות ההסתגלות, ההשלכה וההבעה.

תעודות

שנה א'

תעודה באבחון ציורים מטעם מכללת שלם

מועדי פתיחת קורס אבחון ציורי ילדים

סמסטר קורס מועד פתיחה
חורף קורס בוקר נשים אוק/15 משוער
חורף קורס ערב נשים מרץ/16 משוער