מכללת שלם » מסלולי לימוד
לימודי רפואה משלימה

קורסים קרובים

קורסים קרובים לנשים

תומכת לידה ערבט"ז אייר (21/5/19)
עיסוי הוליסטי/שוודי בוקרכ"א אייר (26/5/19)
רפלקסולוגיה מוסמך בוקרכ"א אייר (26/5/19)
דמיון נובע ערבכ"א אייר (26/5/19)
תרפיית מגע תינוקות ערבכ"ב אייר (27/5/19)
עיסוי הוליסטי/שוודי ערבכ"ב אייר (27/5/19)
רפלקסולוגיה מוסמך ערבכ"ג אייר (28/5/19)
רפלקסולוגיה מוסמך ערבכ"ד אייר (29/5/19)
אבחון ציורים ערבכ"ד אייר (29/5/19)
תרפיית מגע תינוקות בוקרכ"ט אייר (03/6/19)
מח אחד ב' בוקרב' סיון (05/6/19)
רפלקסולוגיה מוסמך בוקרי"ג סיון (16/6/19)
עיסוי הוליסטי/שוודי בוקרי"ג סיון (16/6/19)
גרפולוגיה משפטית ערבי"ג סיון (16/6/19)
מדריכות יוגה ערבג' אלול (03/9/19)
אבחון ציורים בוקרה' חשון (03/11/19)
רפלקסולוגיה מוסמך בוקרו' חשון (04/11/19)
תומכת לידה בוקרו' חשון (04/11/19)
עיסוי הוליסטי /שוודי בוקרו' חשון (04/11/19)
מח אחד א' בוקרט' חשון (07/11/19)
שיאצו א' בוקרי"ב חשון (10/11/19)
תזונה א' בוקרי"ג חשון (11/11/19)
רפלקסולוגיה מוסמך ערבי"ג חשון (11/11/19)
דמייון נובע בוקרי"ג חשון (11/11/19)
עיסוי הוליסטי/ שוודי ערבי"ג חשון (11/11/19)
פרחי באך ערבכ' חשון (18/11/19)
אירידיולוגיה בוקרכ"ג חשון (21/11/19)
תרפיית מגע תינוקות בוקרכ"ג חשון (21/11/19)
הילינג ערבכ"ז חשון (25/11/19)
לא סופי

קורסים קרובים לגברים

הילינג ערבכ"ו ניסן (01/5/19)
עיסוי הוליסטי /שוודי ערבי"ח אייר (23/5/19)
גרפולוגיה א' ערבכ"ט תמוז (01/8/19)
לא סופי
מכללת שלם | לימודי רפואה משלימה ברוח היהדות | יפו 224 ירושלים, בניין התחנה המרכזית | 1-700-50-54-54