לימודי רפואה משלימה

מידע למועמד > תקנון והרשמה

א. כללי

 1. התעודות המקצועיות הניתנות ע"י מכללת שלם ללימודי רפואה משלימה מוכרות בהתאם לרמת ההכרה הקיימת בתחומי השונים בארץ.
 2. הפניה היא לתלמידים גברים ונשים כאחד
 3. מכללת שלם הינה מוסד המתנהל ברוח ההלכה, לפיכך נבקש מהתלמידים להגיע בלבוש צנוע. 
 4. אין לעשן בתחומי המכללה.
 5. יש לכבות את מכשירי הטלפון הניידים לפני שנכנסים לשיעור, שיחות יתאפשרו בזמן ההפסקה או בתוך חדר הלימוד או מחוץ לכותלי המכללה.
 6. התלמידים אחראים לפתיחת השולחנות ומיטות הטיפולים, עם בואם לשיעור, על פי הצורך. בתום השיעור התלמידים אחראים על קיפול וריכוז המיטות, הכיסאות והמזרונים במקום המיועד לכך, אלא אם כן יתבקשו אחרת.
 7. יש לשמור על ניקיון וסדר של חדרי הלימוד ופינת התה, יש להשליך כוסות וציוד משומש.
 8. אין לחלק או להדביק כל פרסום או מודעה וכן לנהל כל פעילות מסחרית בשום נושא בשטח המכללה
 9. במידה והתלמיד מעוניין לברר דבר כלשהו עם ההנהלה עליו לקבוע פגישה במזכירות.

ב. חפצים אישיים

 1. אין המכללה אחראית לחפצים אישיים מכל סוג שהוא.
 2. במידה והתלמיד מתגורר מחוץ לירושלים (רבתי) תינתן אפשרות, בתיאום מראש, להשארת הציוד בצורה מסודרת במקומות שהוקצו לכך, את החפצים יש לאכסן עם שם בולט ומספר טלפון.
 3. תלמידים שהציוד שלהם בארון לא יהיה מסודר, לא יורשו להחזיק את הציוד שלהם במכללה כלל.

ג. חומר ציוד ומתקני המכללה

 1. אין לשבת או להיכנס לשטח המזכירות, המשרדים והמחסן כלל.
 2. אביזרי המחשה – שלד, מפות קיר, מקרנים וכו' הם ציוד המכללה שרק למרצים רשות להשתמש בהם.
 3. השימוש במכונת הצילום יעשה רק באמצעות כרטיס צילומים שנקנה במכללה ובפיקוח איש צוות של המכללה.
 4. חל איסור של העברת חומר מקצועי כתוב ומצולם שמחולק בהרצאות באיסור השגת גבול.
 5. חל איסור להשתמש בחומר הנלמד בקורס על מנת ללמד אותו לאחרים, אלא אם כן הוכשר ואושר לכך מטעם.

ד. שינויים

 1. מחובת התלמיד(ה) לעדכן את מזכירות המכללה לגבי כל שינוי כתובת טלפון ושנויי שם.
 2. השארת הודעה לתלמיד תחשב גם השארת הודעה בתא הקולי או השארת הודעה לקרוב או מכר בטלפונים של התלמיד המעודכנים במכללה.
 3. מכיוון שישנם קורסים וסדנאות שפתיחתם מותנית במספר תלמידים מינימאלי, על פי שיקולי המכללה יתכנו הודעות לא צפויות לתלמיד על מועדי פתיחתם
 4. המכללה רשאית לשנות את מקום הלימודים אם יכתיבו צרכי בית הספר שינוי שכזה (בתחומי הרשות המוניציפאלית של ירושלים).
 5. המכללה תשתדל שהקורס יועבר על ידי המרצה אודותיו(ה) פורסם. במידה וזה יהיה בלתי אפשרי, מתחייבת ההנהלה להציב מרצה המקביל לו(ה) במקומו.
 6. בכוונת המכללה להתחיל קורסים, סדנאות והרצאות במועדים בזמנים שנקבעו. לכל קורס תכנית זמנים הכוללת מועד פתיחה, מועד סיום ומועדי השיעורים ביניהם. אף על פי כן אין המכללה אחראית כלל לשינויים לא צפויים, הנובעים מכל סיבה שהיא, שבגינם ידחה שיעור, יקוצר שיעור וכו'. את השעות החסרות מחמת השינויים המכללה תשלים במסגרת הקורס.
 7. קורסים מחויבים כגון אנטומיה-פיזיולוגיה יפתחו במידת האפשר במקביל לקורס הראשי (רפלקסולוגיה, עיסוי וכדומה) אך מועד פתיחתם מותנה בהנהלת המכללה בלבד.

ה. מטלות

 1. התלמיד מחויב לעמוד בכל מטלות הקורס על דרישות המרצה וההנהלה (מבחנים, עבודות כתה, עבודת גמר וכד') ,אי עמידה במטלות הנ"ל תחייב בהתאם לזמן ולאפשרויות המכללה.
 2. ישנן מטלות מיוחדות המצריכות השלמת-חוץ מיוחדת (כגון קורס החייאה) בתשלום נפרד, שהן חלק מהתחיבות התלמיד בקורס.
 3. לקורסים מסוימים חובה להביא ציוד אישי (כגון קרם, מגבות וכו') , וכן ספרים ואביזרי לימוד אישיים והם בכלל המטלות המחייבות בקורס. עלות אותו ציוד, אביזרים, ספרים וכו' חלה על התלמיד.

ו. איחורים וחיסורים, התנהגות

 1. התלמיד נדרש להקפיד להיות בזמן לתחילת שעור.
 2. איחור של 15 דקות ומעלה ייחשב כחיסור, כל חיסור יש להשלים. במידה והשלמה כזו תצריך מפגש מיוחד עם המנחה או האסיסטנט יהיה זה על חשבון התלמיד. מכסת החיסורים המקסימלית המותרת (כתנאי לקבלת תעודה) היא עד 20% מסך השיעורים בקורס. 
 3. החסיר תלמיד מעבר למכסה המותרת, לא יהיה זכאי לקבל תעודה על הקורס אלא אם השלים את הקורס ,השלמת שעורים כרוכה בתשלום נוסף, שייקבע על פי ערך הזמן היחסי של החיסורים שייקבעו עפ"י דעת ההנהלה.
 4. בגין הנהגות לא נאותה, הפרעות למהלך השיעור, התססת הכתה, אי ציות לדרישות המורה וההנהלה יורחק התלמיד מהקורס ללא התחיבות להסברים מצד ההנהלה, ולא יהיה זכאי להמשיך את הקורס במכללה וזאת לאחר התראה בכתב מראש.
 5. הגב’ שרי זלץ משמשת כנציגת המכללה לטיפול בתלונות על הטרדות מיניות.

ז. סדרי תשלומים והתחייבויות

 1. עבור כל קורס ישולמו דמי רישום בנפרד שלא יוחזרו בשום מקרה
 2. דמי הקורס ישולמו במלואם (על הסדרי התשלומים) לפני פתיחת הקורס.
 3. המכללה היא שקובעת את תנאי התשלום, פרישת התשלומים וזמני התשלום, יש לציין כי התשלום הוא עבור כל הקורס כיחידה אחת ולכן אין לראות בפרישת התשלומים כתשלומים עבור יחידות לימוד נפרדות.
 4. אם תלמיד פורש מהקורס עד לשיעור השלישי יוחזרו לו 75% משכר הלימוד, מעבר לכך לא יוחזר לו שכר הלימוד.
 5. בגין התנהגות לא הולמת לא יוחזר לתלמיד שכר הלימוד.
 6. במקרים מיוחדים ומסוימים מאוד תינתן אפשרות לתלמיד,להמשיך את לימודי אותו קורס במועד אחר או להמירו בקורס חליפי וזאת בהתאם לשיקול דעת הנהלת המכללה בלבד.
 7. חיסר התלמיד מעל שלושה שיעורים יידרש התלמיד להשלים את השיעורים בקורס מקביל, כשיתאפשר או על ידי שיעורים פרטיים על ידי אחד מצוות ההוראה ובתשלום.
 8. מכללת שלם שומרת לעצמה את הזכות לבטל את לימודי התלמיד עד לשיעור השלישי בגין אי התאמה. במקרה זה יוחזרו לתלמיד התשלומים במלואם.
 9. תעודה תינתן לתלמיד רק לאחר שסיים לשלם את חובותיו במלואם
 10. על מנת להימנע מאי נעימות, ישמור התלמיד את הקבלות על התשלומים ששילם כדי שיוכל להציגם בעת הצורך.
 11. במידה וצ'ק יחזור מסיבה כל שהיא שלא באשמת המכללה יחויב בעל הצ'ק בעמלת טיפול של 50 ₪ לכל צ'ק.
 12. בכל מקרה של אי-הסכמה , הבורר המוסמך הינו רב המכללה, הרב בונים ש"ץ

ח. הצהרת בריאות

 1. התלמיד מצהיר שמצב בריאותו הגופנית והנפשית כשיר לקבלת טיפולים ונתינתם במסגרת לימודי רפואה משלימה ובכלל.
מסלולי לימוד רפואה משלימה
 
רוצה לשמוע עוד?
מלא/י את פרטייך
ואנו נשוב אלייך בהקדם
שם מלא
אימייל
טלפון
מתעניין בלימודי
שולח... נא להמתין
מכללת שלם | לימודי רפואה משלימה ברוח היהדות | יפו 224 ירושלים, בניין התחנה המרכזית | 1-700-50-54-54

פרסום דביר